Ze względu na technologiczny charakter prowadzonej przez nas działalności, ważnym obszarem naszego zaangażowania są elektrośmieci.

Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania 

Waga odpadów w 2020 r. [Mg] odpady inne niż niebezpieczne

Cyfrowy Polsat Polkomtel1 TV Polsat Suma

Recykling

 

572,4

0

20,3

592,7

Odzysk (w tym odzysk energii)

0

0

0

0

Inne (m.in. tworzywa sztuczne, drewno, odpady budowlane, leki)

0

492,6

5,2

492,6

Suma

572,4

492,6

25,5

1 090,5

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Cyfrowy Polsat Polkomtel1 TV Polsat Suma

Recykling

541,4

0

10,1

551,5

Odzysk (w tym odzysk energii)

0

0

0

0

Inne (m.in. tworzywa sztuczne, drewno, odpady budowlane, leki)

0

397,3

0

397,3

Suma

541,4

397,3

10,1

948,8

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Polkomtel od lat systematycznie zachęca swoich klientów do zachowania postawy proekologicznej. W stacjonarnych punktach sprzedaży każdy klient indywidualny może oddać zużyty sprzęt (telefony, akcesoria, itd.), który zostanie bezpłatnie poddany recyklingowi. Strategicznym klientom biznesowym także oferujemy pomoc w utylizacji sprzętów elektronicznych – od przekazania sprzętu do firmy recyklingowej po rozliczenie procesu. W 2020 r. do recyklingu przekazaliśmy ponad 19 ton zużytego sprzętu elektronicznego.

Cyfrowym Polsacie stale współpracujemy z firmami odbierającymi i przetwarzającymi wszystkie rodzaje odpadów powstających w przedsiębiorstwie. W 2020 r. Cyfrowy Polsat przekazał do wyspecjalizowanych zakładów recyklingowych ponad 572 tony, z czego ponad 61% stanowiły elektroodpady.

icon

Dobra praktyka

Kontynuacja
Recykling odpadów

Recykling elektrośmieci

Wszystkie elektroodpady wytwarzane przez pracowników serwisujących urządzenia klientów oraz wewnętrzny sprzęt przeznaczony do likwidacji przekazujemy do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. W 2020 r. Cyfrowy Polsat przekazał ponad 352 tony odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (351 ton w 2019 r.).

Recykling dokumentów

Dokumenty przeznaczone do utylizacji są niszczone w niszczarce przemysłowej, która rozdrabnia materiał wg normy DIN w III stopniu tajności, a urobek sukcesywnie przekazywany jest jako odpad papierowy do recyklingu.

Recykling opakowań

Starannie segregujemy makulaturę, tworzywa sztuczne oraz styropian. W siedzibie spółki na stałe ustawionych jest pięć dużych i wyraźnie oznakowanych kontenerów do ich zbiórki, a dodatkowo zakupiliśmy sprzęt umożliwiający prasowanie tektury, co umożliwia bardziej efektywne jej składowanie i bardziej ekonomiczny załadunek. W 2020 r. przekazaliśmy do recyklingu ponad 205 ton tektury i papieru oraz ponad 3 ton folii i styropianu.

Do odbioru telewizji satelitarnej służą dekodery. Nasza fabryka dekoderów − InterPhone Service – to nowoczesny park maszynowy i profesjonalni pracownicy. Lokalizacja fabryki – na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC – gwarantuje, że nie oddziałujemy na cenne przyrodniczo obszary.

icon

Dobra praktyka

Kontynuacja
Eko-Dekodery

Fabryka dekoderów InterPhone Service posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie produkcji elektronicznego sprzętu telekomunikacyjnego oraz powszechnego użytku.

Dokładamy starań, aby wyprodukowany w fabryce sprzęt w jak najmniejszym stopniu wpływał na przyrodę także po opuszczeniu linii produkcyjnej. Dlatego dążymy do pakowania wszystkich urządzeń w ekologiczne opakowania:

  • materiały w 100% z recyklingu,
  • maksymalne wykorzystanie powierzchni arkusza produkcyjnego,
  • redukcja odpadów na etapie projektowania,
  • realizacja usługi z partnerem posiadającym certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu FSC.

„Ekologiczny” jest również każdy przekazywany klientom dekoder Cyfrowego Polsatu – jego specyfikacja jest zawsze zgodna z obowiązującymi normami, a zużycie prądu w trybie czuwania jest mniejsze niż 1W. Dbamy także o ich wtórny obieg –sprzęt jest użyczany klientom na określony czas, a po zwrocie i odświeżeniu z powrotem trafia na rynek.

Dodatkowo w trosce o efektywność organizacyjną, koszty i redukcję CO2, dbamy o optymalny załadunek samochodów dostawczych transportujących nasz sprzęt do sieci sprzedaży.

Linie - pomarańcz
W Telewizji Polsat w 2020 roku do recyklingu przekazano:
528kg

tonerów

4 161kg

nośników danych

2 910kg

elektroniki

background item
5 276kg

odpadów zmieszanych (m.in. zniszczone meble, fotele itp.)

12 742kg

papieru (w tym kartonu)