Nadrzędnym celem naszej strategii jest trwały wzrost wartości Grupy Polsat Plus dla jej akcjonariuszy.

Linie - pomarańcz
Wzrost wartości Grupy Polsat Plus osiągamy poprzez:
  • Wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
  • Wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza.
  • Efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej.
  • Efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.